Mööbel

1) Peeglilaud “Catherine” ja tool “Eugene”

 

Backup_of_Näituse eksemplarid ja müügiartiklid mont 2 Backup_of_Näituse eksemplarid ja müügiartiklid mont 2 Backup_of_Näituse eksemplarid ja müügiartiklid mont 2

 

 

 

 

 

 

Peeglilaud ja reguleeritava kõrgusega tool on valmistatud 90% ulatuses taaskasutatud materjalidest: voki detailid, hobuader, maapõuest leitud roostetanud 18mm paksune ümarraud ja põrandalambi raskus.

Peeglilaua  omanäolisus tuleb välja eelkõige vokidetailide ja juugendstiili omavahelisest segamisest, millest moodustub kergelt etnohõnguline voogav juugendelegants.

Sepisjalandi valmistamisel kasutatud hobuadra detailid ja massiivne ümarraud andsid peeglilauale suurepärase raskuskeseme ja tasakaalu, mis võimaldasid kasutada ülemises osas suhteliselt rasket kahepoolset pööratavat vokirattast tehtud peeglit ja lisaks veel sepisornamenti.

Voki detailid annavad väga palju erinevaid taaskasutusvõimalusi alates toolide, laudade, küünlajalgade, peeglite ja kellade valmistamisest kuni kapinuppudeni välja.

2) Laud “Vincent”

Backup_of_Näituse eksemplarid ja müügiartiklid mont 2 Backup_of_Näituse eksemplarid ja müügiartiklid mont 2 Backup_of_Näituse eksemplarid ja müügiartiklid mont 2

 

 

 

 

 

Laud sai inspiratsiooni vanast vankrirattast.  Vankriratas on taaskasutuse poolest saanud tänapäeval väga levinud detailiks ja sellest valmistatakse tihti just lampe, rataslühtreid või kasutatakse lihtsalt dekoorelemendina.

Lauana kasutuse leidmine on vähem levinud lahendus, kuna nõuab suuremat ümberehitust ja oma raskuse ja kuju tõttu on keeruline leida kompositsioonilist tasakaalu.

Meie disainitud laual on vankriratta osadest kasutatud metallvitsa puidust rattaosa ja rummu. Rattarumm on viidud raskuskeseme saavutamiseks alla ja rattaosa on jäetud lauaplaadiks. Vankriratas on restaureeritud ja metallvitsale on antud uus pinnastruktuur.

Juugendstiilis lauajalgadele on antud plastiline, sale ja tugevalt nõgus profiil, andmaks metallile jäikust.

Lauale sai lisatud omalaadse lahendusena ka valgusti, mis aitab välja tuua klaasplaadil pitsornamenti ja  annab toas kasutust hubase öölambina.